Fibra polimerowa

Fibra polimerowa jest nowatorskim włóknem syntetycznym wykonanym z nowego, odpornego i wytrzymałego materiału polimerowego. Pełniąc rolę podstawowego zbrojenia konstrukcyjnego zastępuje tradycyjne zbrojenie siatkowe i stalowe włókna zbrojeniowe oraz wzmacnia strukturę betonu. Unikalny kształt w połączeniu z właściwościami materiału syntetycznego zapewniają efektywne zakotwienie i doskonałe przestrzenne rozmieszczenie włókien w betonie.

STOSOWANIE

  • Do zbrojenia posadzek przemysłowych i nawierzchni komunikacyjnych
  •  Do zbrojenia prefabrykatów betonowych - formy małej architektury ogrodowej, segmentów obudowy tuneli, zbiorników na oleje, szamba, kręgi studni itp.
  • Włókno zastępuje tradycyjne zbrojenie siatkami stalowymi i włóknami zbrojeniowymi
  • Włókna dodane do mieszanki betonowej pełnią rolę zbrojenia zmniejszającego skurcz plastyczny i ograniczającego powstawania rys skurczowych w stwardniałym betonie.
  •  Do stosowania w mieszankach betonowych przeznaczonych do betonów natryskowych, jastrychach i zaprawach
  • Dodatek włókien polimerowych eliminuje stosowanie drogiego i często nieefektywnego zbrojenia przeciwskurczowego z siatki stalowej.

CECHY

  • Doskonałe zakotwienie włókien w matrycy betonowej dzięki wyjątkowej i innowacyjnej konstrukcji włókna
  • Podwójne działanie – zapewnienie nośności konstrukcji i zabezpieczenie przed tworzeniem się rys
  •  Bardzo wysoka wytrzymałość na rozciąganie i sztywność w połączeniu z lekkością i plastycznością czynią włókna wyjątkowo efektywnymi
  •  Dzięki łatwości rozprowadzania, włókna eliminują powstawanie „jeży” i zapewniają jednorodną, trójwymiarową strukturę
  • Właściwości włókien pozostają niezmienione nawet w przypadku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych
  • Bardzo wysoka ekonomiczność dzięki możliwości zmniejszenia grubości płyty betonowej, małemu dozowaniu oraz niskim kosztom wbudowania, transportu i składowania
  • Bardzo wysoka odporność chemiczna włókien na utlenianie i korozję spowodowaną chlorkami, siarczanami, pleśnią, rdzą, itp., szczególnie w środowiskach agresywnych wywołanych bliskością wody morskiej, wpływami atmosfery wielkoprzemysłowej
  • Nie wywołują zakłóceń magnetycznych, dzięki temu szczególnie przydatne np. w konstrukcjach związanych z budownictwem szpitalnym lub magazynach z automatycznym składowaniem towarów.