Comrebars zamiast stali

Pręty kompozytowe :

 • jest odporny na szkodliwe (w przypadku stali) działanie wody, słonej wody, środowisk alkalicznych czy kwaśnych,
 • nie traci, w odróżnieniu od stali, swoich właściwości nawet w bardzo niskich temperaturach,
 • charakteryzuje się wysoką adhezją (przyczepnością) do betonu

Własności te znacznie faworyzują pręty kompozytowe w obiektach narażonych na oddziaływanie wody i temperatury:

Infrastruktura mostowo drogowa:

 • ochronne bariery drogowe,
 • parkingi i place manewrowe,
 • mosty

Prefabrykowane elementy żelbetowe:

 • płyty drogowe,
 • podkłady kolejowe,
 • elementy sieci kanalizacyjnych,
 • ogrodzenia

Infrastruktura morska i portowa:

 • budowle mające kontakt z wodą morską będące pod jej oddziaływaniem takie jak wzmacnianie nabrzeży, budynki portowe, pomosty

Budownictwo jednorodzinne i przemysłowe:

 • zbrojenie fundamentów,
 • posadzki,
 • parkingi i place manewrowe

Obiekty budownictwa rolniczego: obory, chlewnie, zbiorniki do przechowywania wszelkich odpadów i ścieków, kanalizacja i melioryzacja itp.