Obiekty specjalne

OBIEKTY ENERGETYCZNE

LOTNISKA

OBIEKTY WOJSKOWE O SPECJALNYM PRZEZNACZENIU NP. STACJE RADARÓW, SZPITALE

LABORATORIA I PLACÓWKI BADAWCZE

Pracujące urządzenie dużej mocy w przemyśle jak transformatory w bliskim kontakcie z żelbetem mogą powodować indukowanie prądów w żelaznych prętach zbrojeniowych. Powoduje to przyśpieszenie ich korozji i szybszą utratę wytrzymałości całej konstrukcji.

Do pory obecnej zapobiega się temu niekorzystnemu zjawisku poprzez:

  • ustawianie urządzeń elektrycznych w bezpiecznym oddaleniu od żelbetonu
  • izolowaniu prętów

Pręty kompozytowe nie przewodzą prądu, nie występuje więc w nich zjawisko indukcji, a urządzenia elektryczne pracują w jego pobliżu bez strat.

W obiektach, w których stal może niekorzystnie wpływać na pracę urządzeń elektronicznych, zniekształcając, bądź uniemożliwiając ich pracę wymagane jest stosowanie zbrojenia niemetalicznego i niemagnetycznego.

Pręty kompozytowe poza tym, że są izolatorem elektrycznym, są całkowicie obojętne dla fal elektromagnetycznych. Dlatego też w znacznie większym stopniu spełniają powyższe wymagania w odróżnieniu od kilkukrotnie droższej stali nierdzewnej.